pl en

Ankieta CePT 2

Warszawski Uniwersytet Medyczny jako koordynator  Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii ( CePT ) zaprosił partnerów Projektu CePT 1  do udziału w inicjatywie projektowej pod roboczą nazwą CePT 2, której celem jest przygotowanie i realizacja wspólnego projektu naukowo –badawczego  z wykorzystaniem  aparatury zakupionej w ramach Projektu CePT 1. więcej »

XV posiedzenie Rady Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)

W dniu 9 stycznia 2015 roku odbyło się XV posiedzenie Rady Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT), w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich instytucji będących członkami Konsorcjum. więcej »