pl en

XV posiedzenie Rady Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)

W dniu 9 stycznia 2015 roku odbyło się XV posiedzenie Rady Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT), w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich instytucji będących członkami Konsorcjum. Warszawski Uniwersytet Medyczny reprezentował  JM Rektor prof. dr hab. Marek Krawczyk. W spotkaniu uczestniczył również Prorektor do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą Pan prof. dr hab. Sławomir Majewski oraz  Zastępca Kanclerza Pani Dorota Gawrońska - Wójcik.
Porządek obrad posiedzenia obejmował:

  1. Przekazanie  funkcji Przewodniczącego Rady Konsorcjum CePT przez Przedstawiciela Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN - Przedstawicielowi  Instytutu Wysokich Ciśnień  PAN, zgodnie z  treścią § 5 ust. 4 Umowy Konsorcjum CePT z dnia 28 listopada 2008 roku.

  2. Przyjęcie protokołu z XIV posiedzenia Rady Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT z dnia 5 grudnia 2014  roku.

  3. Informacja nt. prac grupy roboczej dot. CePT 2.

  4. Forma organizacyjno – prawna Biura Konsorcjum CePT na etapie operacyjnym Projektu CePT.

  5. Przegłosowanie uchwał w sprawie:
    • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Biura Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT za 2014 r.
    • Przyjęcia budżetu Biura Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznychi Technologii CePT na 2015 r.
XV posiedzenie Rady Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)
XV posiedzenie Rady Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)
XV posiedzenie Rady Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)
XV posiedzenie Rady Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)