pl en

Utworzenie Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice, wchodzące w skład Centrum Bio nanomateriałów CePT, zostało utworzone w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w dniu 20 marca 2012 roku. więcej »