pl en

Konsorcjanci Projektu

 


  
Koordynator Projektu CePT

 

Warszawski Uniwerystet Medyczny
www.wum.edu.pl
        IWC
Instytut Wysokich Ciśnień
Polska Akademia Nauk  
http://www.unipress.waw.pl/cms/
   
Uniwersytet Warszawski
www.uw.edu.pl
         
Instytut Podstawowych
Problemów Techniki
Polska Akademia Nauk
http://www.ippt.gov.pl/
    
Politechnika Warszawska
www.pw.edu.pl
   
Instytut Medycyny
Doświadczalnej i Klinicznej
Polska Akademia Nauk
http://www.cmdik.pan.pl
    
Międzynarodowy Instytut Biologii
Molekularnej i Komórkowej
http://www.iimcb.gov.pl
Instytut Biocybernetyki
i Inżynierii Biomedycznej
Polska Akademia Nauk

 

       Instytut Biochemii i Biofizyki
Polska Akademia Nauk
http://www.ibb.waw.pl

 
 

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
Polska Akademia Nauk