pl en

Program Badawczy

Program Badawczy CePT stanowi odpowiedź na wyzwanie, jakim dla współczesnego świata nauki i medycyny są choroby cywilizacyjne, a w szczególności:

    choroby układu krążenia,

    choroby nowotworowe,

    choroby układu nerwowego.

Te powszechne schorzenia charakteryzują się bardzo złożoną etiologią, w której mozaikowo zazębiają się różne mechanizmy patogenne. Powoduje to trudności w opracowaniu skutecznych metod prewencyjnych, diagnostycznych i terapeutycznych. W tej sytuacji jedynie skoordynowane wysiłki dużej grupy naukowców, reprezentujących różne dyscypliny badawcze, mogą doprowadzić do postępu w tych dziedzinach. 

Celem, jaki przyświecał twórcom programu badawczego, było stworzenie holistycznego podejścia do problematyki chorób cywilizacyjnych, które umożliwi walkę z nimi na kilku płaszczyznach jednocześnie.

programie badawczym wyodrębniono trzy obszary, czy też fazy badawcze:

OBSZAR 1: Badania podstawowe nad istotą najważniejszych chorób cywilizacyjnych:  

 Badania w zakresie chorób układu nerwowego (choroby neuro-degeneracyjne, plastyczność układu nerwowego i neuroregeneracja) więcej

 Badania w zakresie chorób układu krążenia więcej

 Badania w zakresie chorób nowotworowych więcej

 Nowe technologie wspomagające odkrycia naukowe i ich zastosowania na rzecz poznania fizjologii i patologii układu nerwowego, układu krążenia, cyklu komórkowego i chorób nowotworowych więcej

OBSZAR 2: Nowe metody diagnostyczne